studentski servis
Visoka škola PEP - Akademske i master studije Beograd

Šahovski susret VŠ PEP i Univerzitetske selekcije Mađarske