Trendovi u poslovanju

Naučno-stručni časopis Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda, koji objavljuje do sada neobjavljene naučne i stručne radove iz oblasti ekonomije i menadžmenta i time doprinosi promociji i razvoju nauke, struke, naučnoistraživačkog rada i visokoškolskog obrazovanja

ISSN (Štampano izd.) 2334-816X            ISSN (Online) 2334-8356


Naslovna stranica

Obaveštenja

 

Poštovani čitaoci,

 

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je uspešno realizovan trinaesti broj časopisa.

Od ovog izdanja Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda postala je i zvanično izdavač časopisa "Trendovi u poslovanju".

Uredništvo časopisa će nastaviti da radi na stalnom poboljšanju časopisa, kako u pogledu kvaliteta objavljenih radova kao i na poboljšanju u organizacionom i promotivnom smislu.

Poziv za slanje radova je otvoren za sve autore čiji radovi sadržajem odgovaraju osnovnim tematskim opredjeljenjima časopisa.

Časopis ima periodiku izlaženja dva puta godišnje (jun i novembar) i objavljuje se u štampanom i elektronskom izdanju, na srpskom i engleskom jeziku. Svi radovi se recenziraju od strane anonimnih recenzenata.

Časopis je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dobio kategoriju M53 za 2018. godinu.

Časopis je referisan u Srpskom citatnom indeksu (SCIndeks) (http://scindeks.ceon.rs/issue.aspx?issue=12810).

Časopis je indeksiran u DOAJ (Directory of open access journals – Onlajn baza podataka koja indeksira kvalitetne recenzirane časopise koji se izdaju u režimu otvorenog pristupa) (https://doaj.org/toc/2334-8356).

Pozivamo sve zainteresovane potencijalne saradnike da svojim radovima doprinesu kvalitetu narednom broju časopisa.

Rokovi za slanje radova su 15. april, za broj koji izlazi u junu, odnosno 15. septembar, za broj koji izlazi u novembru mesecu. Svi radovi koji pristignu posle ovog roka biće uzeti u obzir, ali za naredni broj časopisa.

Takođe, koristimo priliku i da se zahvalimo svima koji su učestvovali u realizaciji prethodnih brojeva časopisa bilo kao autori ili kao recenzenti i time, nesumnjivo, doprineli kvalitetu časopisa "Trendovi u poslovanju".

Instrukcije za prijavu na sistem

Da biste prijavili rad, morate se prvo registrovati na sistemkao autor (prilikom registracije štiklirate odgovarajuće uloge koje želite imati u radu časopisa), a preporučljivo je da pročitate i značajne podatke O časopisu

Kada se uspešno prijavite na sistem sa korisničkim imenom i lozinkom koje ste izabrali prilikom registracije, onda možete pristupiti prijavi i predaji rada.

Adresa časopisa je https://vspep.edu.rs/trendovi

UREDNIŠTVO

 
Objavljeno: 2019-07-19
 
Ostala obaveštenja...

Sves. 1, Br. 13 (2019)

Sadržaj

PROBLEMI U PUBLIKOVANJU REZULTATA NAUČNIH ISTRAŽIVANJA, NJIHOVA VIDLJIVOST I MOGUĆE PREVARE PDF
Živan Živković 1-6
PRAVO NA OBRAZOVANJE I RAD OSUĐENIKA – RASKORAK IZMEĐU POTREBE I MOGUĆNOSTI PDF
Nataša Tanjević 7-14
NEMATERIJALNI TROŠKOVI TRGOVINSKIH PREDUZEĆA PDF
Radojko Lukić, Dragana Vojteški Kljenak, Slavoljub Šljivić 15-30
ZNAČAJ SAVREMENIH TEHNOLOGIJA ZA DONOŠENJE POSLOVNIH ODLUKA PDF
Miloš Nikolić, Tamara Vesić, Milan Gavrilović 31-36
ODREĐENJE SAVREMENOG MENADŽMENTA U OBRAZOVANJU PDF
Goran Branko Šormaz, Slavica Anđelić, Marija Marković Blagojević 37-48
ZADOVOLJSTVO POSLOM KAO MERILO SUBJEKTIVNOG USPEHA U KARIJERI PDF
Ivana Srđan Janjić, Đurđijana Dejan Ilić 49-60
Kombinovana primena hijerahijskih i nehijerarhijskih metoda klasterizacije u cilju segmentacije kupaca u jednom trgovinskom lancu PDF
Goran Bjelobaba, Ana Milan Savić, Stefana Janićijević, Hana Stefanović 61-72
STAV PRIPADNIKA POLICIJE MUP-a REPUBLIKE SRPSKE PREMA ZAVISNICIMA OD ALKOHOLA I NARKOTIKA PDF
Anatolij Milovanović 73-84
NEMOGUĆNOST PRINUDNOG IZVRŠENJE NA NEPOKRETNOJ IMOVINI JAVNIH PREDUZEĆA I DRUŠTVA KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA PDF
Igor Mitrović 85-94


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..