studentski servis
Visoka škola PEP - Akademske i master studije Beograd

PEP u Regionalnom centru Smederevo: Seminar o preduzetničkim idejama i biznis planu