studentski servis
Visoka škola PEP - Akademske i master studije Beograd

Proširena saradnja sa Nacionalnim univerzitetom Užgorod, partnerom iz Ukrajine