studentski servis
Visoka škola PEP - Akademske i master studije Beograd

Međunarodna naučna saradnja: Učešće predstavnika PEP-a na konferenciji u Moskvi