studentski servis
Visoka škola PEP - Akademske i master studije Beograd

Uspešno održane plenarne sesije na Osmoj međunarodnoj konferenciji EEE 2019