studentski servis
Visoka škola PEP - Akademske i master studije Beograd

Pomoćnik direktora VŠPEP-a Đorđe Minkov u emisiji VIP